Over Frans Smit

Festina Lente betekent Haast u langzaam. Dat is tegenwoordig een tegendraads advies. Alles is vloeibaar, alles verschijnt en verdwijnt razendsnel. Tegelijkertijd wordt alle informatie bewaard, hergebruikt en met elkaar verbonden in de infosphere.

Festina Lente was het devies van de Venetiaanse uitgever Aldus Manutius . Het is een spreuk uit de klassieke oudheid. Keizer Augustus schijnt hem gebezigd te hebben als hij werd geconfronteerd met snel en onbezonnen handelen. En de spreuk is opgenomen in de Adagia van Erasmus. 

Ik ben van 1963. Ik woon, studeer en werk sinds 1980, op enkele tussenpozen na, in Amsterdam. Ik ben historicus, en ik studeer momenteel filosofie. In mijn loopbaan heb ik me altijd beziggehouden met informatie en digitalisering. Dat heb ik gedaan als ICT-er, archivaris, inspecteur en docent. Ik heb op die manier een rijke hoeveelheid perspectieven leren kennen, en leren gebruiken, op het maken, bewaren en gebruiken van informatie.

Ik houd van wandelen, schaken, literatuur, geschiedenis, filosofie, concert- en museumbezoek, the Beatles en van de tijd doorbrengen met vriendinnen en vrienden.

In de loop der jaren heb ik aardig wat bij elkaar geschreven. Het meeste gaat over mijn vak. Ik heb er een aantal gedeeld op academia.edu. Maar ik heb ook over schaken geschreven. Ik zal dit materiaal in de komende tijd op deze site (her-)publiceren, of ik zal er verwijzingen naar opnemen.